onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nyheter

Webbadress

www.onsdata.se

2018-05-09

Ventwin och VVSWIN är uppdaterade med data för cirkulära kanaler av fabrikat Lindab och Veloduct

ÖNs DATA

Bill Herneheim

Lotsgatan 135

216 42 Limhamn

Tel 040-15 08 96

Mob 0703-68 48 48

Mail ons.data[at]telia.com 

ÖNs DATA skapades 1995 av Bill Herneheim som är verksam som VVS konsult. Programmen började att skapas 1986 för eget bruk men efterhand som kolleger i branchen använt programmen har man  rekomenderat dem när man flyttat till en ny arbetsgivare. Programmen har därefter under årens lopp spridit sig över en stor del av Sverige och till och med till Danmark. Se under kunder.

Allmänt om beräkningsprogrammen.

Affärsiden är att göra program som är intiuativa att använda. Mycket möda har har lagt ner på att göra programmen lättanvända för att minska utbildningstiden men även för att komma igång snabbt efter en längre tids uppehåll.

Indata och utdata redovisas på ett överskådligt sätt så att man kan följa beräkningarna och förstå hur resultatet har uppkommit. För dem som har gjort beräkningar för hand känner man igen sig.

Programmen är fabrikantoberoende. Databas för material medföljer programmen och det går att lätt skapa egen databas.

Programmen finns som enanvändarlicens (PC) och som nätverkslicens (server).

Licenskontroll sker via hårdvarulås. För nätverkslåsen kan man ange IP-nummer eller datornamn.

Fri support och programuppdateringar lämnas.

Support för korta samtal via telefon annars via mail.

Programuppdatering hämtas via hemsidan genom att klicka på Uppdateringar på listen ovan.