onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

2016-06-12 uppdaterat med Watt radiatorer

2014-04-18 uppdaterat material med MP radiatorer med data från gammalt material.

2014-04-21 uppdaterat material med Novello och Planello radiatorer samt radiatorventiler RAD1 och MMA_FV

Materialdatabas.

Hämta uppdaterade material genom att klicka på aktuell produkt nedan.

Observera att det kan ta tid från fabrikant ändrar sina produkter tills att ändrade data införs i databasen. Det är alltid god ide att kontrollera med respektive fabrikants hemsida.

OBS! Om ni har uppdaterat egna filer med andra data är det god ide att spara en kopia av dessa innan ni packar upp nedanstående filer i ert bibliotek.

Strypventiler (även differenstrycksventiler och mätenheter).

Kylbaffel, Radiator, STA, Trim, TA-loop, Danfoss ASV-PV

2014-04-21 uppdaterad med MMA_FV och Rad1 (Danfoss RA2000 med TRIM A i retur)

Styrventiler.

Siemens, TAC

Radiatorer och konvektorer. 

Brugsman, Epecon, Fellingsbro, Lenhovda, Purmo, Stålrör, Thermocon, Thermopanel, Varma

Uppdaterad 2005-01-17 med Stålrör. 

2006-03-22 nya data Varma RK. Ny radiator Varma RH. Ny radiator HaCo HC

2006-03-29 nya Thermopanel 2006

2006-05-29 nya HaCo C konvektor.

2007-02-26 nya Varma KC konvektor.

2007-05-06 Ahlsell Halrad.

2008-06-22 Purmo CV

2016.06-12 Watt

Radiatorer gamla. Data från gammalt material

MP 2014-04-21, MP, MP2, MP3, MP4 och MP5.

Novello 2014-04-21, N40, N65

Planello 2014-04-21, P55, P75, P100

ÖNs DATA

Bill Herneheim

Lotsgatan 135

216 42 Limhamn