onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

MTRLWIN - Redigerar databas för Ljudwin, Roerwin och Transwin

Programmet medföljer utan kostnad till Roerwin och Transwin

Ljudwin


Skapa/redigera databas för absorbenter.

Roerwin


Skapa/redigerar databas för rördata, ventildata

Rördata - bestämmer max tryckfall/m vid rördimensionering

Avstängningsventiler - bestämmer stötmotstånd över ventilen

Reglerventiler - bestämmer reglerområde för ventil genom min och max kv för varje dim,

Differenstrycksventiler - bestämmer tryck och flödesområde

Transwin


Skapar/redigerar databas för radiatorer och konvektorer

Funktion för att ta fram n-faktor för temperaturkorrigeringar om dessa inte är angivna av fabrikanten

Skapar snabbt en databas för radiatorer, konvektorer eller värmeavgivning från rör med ett antal inmatade parametrar som bestämms av hur beteckningarna för respektive värmekälla anges vid beställning, vattenvolym och avgiven effekt per sektion

För detaljerad informaton hämta manual i pdf-format.