onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Roerwin - Program för dimensionering och injustering av rörsystem

För värme-, värmeåtervinnings- eller kylsystem.

Till programmet medföljer databaser för ventiler och rör samt programmet Mtrlwin för redigering av medföljande databas eller för att skapa nya materialdata.


Det går att använda programmet på flera sätt. Låta programmet dimensionera och injustera ett rörsystem eller bara beräkna och injustera ett rörsystem med fasta rördimensioner eller en blandning av båda metoderna.


Det går att använda programmet på flera sätt. Låta programmet dimensionera och injustera ett rörsystem eller bara beräkna och injustera ett rörsystem med fasta rördimensioner eller en blandning av båda metoderna.


Beräkna reducerade vattenflöden för specificerade sträckor t.ex. ackumulerade vattenflöden i kylsystem.


Beräkna system med glykol, brine mm. Tabeller för andra medier än vatten medföljer programmet.


Beräkningsgången är som vid handberäkning med inmatning från den yttersta punkten in mot pumpen. Ange bara vattenflöde eller effekt på kopplingsledningar. Vattenflöden i fördelningsledningarna räknar programmet själv ut. Inmatning behöver inte starta från den dimensionerande sträckan. Programmet räknar själv ut var den dimensionerande sträckan är.


Det går att kopiera enstaka sträckor eller flera sträckor för en hel fasad om motsvarande rum över eller under inmatad våning finns.


Programmet testar om det finns några fel i inmatade sträckor innan beräkning påbörjas och felmeddelande erhålls som underlättar felsökning.


Det går att hämta effekt och vattenvolym från transmissionsberäkningsprogrammet Transwin.


Programmet beräknar styrventiler efter angivet kvs eller önskad ventilauktoritet.


Efter beräkningen redovisas data lättöverskådligt så att det ska vara lätt att följa upp beräkningen. Finns det några fel i systemet som att någon ventil inte går att justera in fås meddelande om detta och beräknat vattenflöde över ventilen om man inte gör något åt det.


Efter beräkningen redovisas data lättöverskådligt så att det ska vara lätt att följa upp beräkningen. Finns det några fel i systemet som att någon ventil inte går att justera in fås meddelande om detta och beräknat vattenflöde över ventilen om man inte gör något åt det.


Det går att beräkna max 1000 sträckor i en beräkning men man kan göra flera delberäkningar.

För detaljerad informaton hämta manual i pdf-format.