onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Rotwin - Program för Riktad Operativ Temperatur

Gör beräkning av riktad operativ temperatur snabbt och lätt.

Programmet beräknar riktad operativ temperatur rum för rum.


20 st ytor kan matas in för varje vägg, golv eller tak. Huvudyta + 19 st delytor.


10 st kontrollpunkter kan väljas för varje vägg, golv eller tak.


För överskådligheten ritas väggytor upp proportionerligt och visar kalla och varma ytor med blått respektive rött.


Det går att granska indata, resultat och resultat i detalj om man vill följa upp alla beräkningsdata.För detaljerad informaton hämtamanual i pdf-format.