onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Tappwin - beräkningsprogram för tappvatten

Tappwin är under utveckling

Har kommit så långt att programmet dimensionerar rör och beräknar hur mycket vatten det kommer för varje tappställe.


Det som återstår är om man behöver korrigera någon dimension för att det ska bli inom flödestoleranserna 70 - 150% av normflödet.