onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Transwin - Beräkningsprogram för byggnaders transmission

Materialdatabasprogrammet Mtrwin medföljer i leveransen för att uppdatera eller skapa databas för nya radiatorer/konvektorer.


Programmet beräknar en byggnads värmeförlust och har radiatorval med ett flertal olika fabrikanter.


Börja med att definiera de byggnadsdelar som behövs med beteckning, storlek, u-värde, utetemperatur, innetemperatur, påslagsprocent. Dessa byggnadsdelar används sedan vid inmatning av byggnaden rumsvis.


För en del byggnader som har kontorslandskap, går det istället för att mata in rum för rum, göra ett antal moduler med likartade data och ange hur många moduler av varje sort som finns. Det minimerar inmatning av antal rum men totalförbrukningen och mängden radiatorer för huset samt årsenergibehovet kommer ändå med.


Har något rum annan temperatur är det inga problem. När radiatorer ska väljas anges alltid värmeavgivning för den rumstemperatur som är angiven för rummet inte för den som är som finns i allmänna indata.


Behövs några generella ändringar för hela systemet används fliken för generella ändringar. Där ändras u-väre, beteckning på byggdel eller storlek på byggdel, innetemperatur, utetemperatur mm. En ny beräkning görs för alla inmatade rum. Radiatoreffekter kontrolleras också samtidigt.


Behövs några generella ändringar för hela systemet används fliken för generella ändringar. Där ändras u-väre, beteckning på byggdel eller storlek på byggdel, innetemperatur, utetemperatur mm. En ny beräkning görs för alla inmatade rum. Radiatoreffekter kontrolleras också samtidigt.


Alla indata och resultat redovisas så att det är lätt att följa beräkningen.


Radiatorer anges med max effekt, vald effekt, dimensioneringsgrad, transmission för rummets byggnadsdelar, för ventilation och ofrivillig ventilation.


Det går att exportera radiatordata till Roerwin för rörberäkning.


För detaljerad informaton hämta manual i pdf-format.