onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Ventwin - Program för beräkning och injustering av ventilationssystem

Beräknar även andra gaser än luft

Programmet tryckfallsberäknar och injusteringsberäknar ventilationssystem. Det går att beräkna reducerade luftflöden på valda sträckor. T.ex för att simulera förändringar i kanalsystemet när luftflöden forceras i olika delar eller om det för kontorsbyggnader antas att det är 70% närvaro kan reducerade luftflöden anges för delar av systemet t.ex i schakt och fram till fläktarna.


Beräkningsgången är som vid handberäkning att inmatar sker från den yttersta punkten in mot fläkten. Luftflöden behöver bara anges på kopplingskanaler. Luftflöden i fördelningskanalerna räknar programmet själv ut. Inmatning behöver inte starta från den dimensionerande sträckan. Programmet räknar själv ut var den dimensionerande sträckan är.


Programmet testar om det finns några fel i inmatade sträckor innan beräkning påbörjas och felmeddelande erhålls som underlättar felsökning.


Det går att kopiera tidigare inmatade sträckor tex dondata som återkommer flera gånger eller inmatning av ett delsystem längs med en hel fasad från en våning till en annan.


Efter beräkningen redovisas data lättöverskådligt så att det ska vara lätt att följa upp beräkningen. Finns det några fel i systemet som att någon ventil inte går att justera in fås meddelande om detta.

Det går att låta programmet räkna ut erhållet luftflöde om det inte går att injustera eller om det finns system med fasta strypningar. Redovisning fås då med önskat luftflöde, erhållet beräknat luftflöde och procentuell avvikelse.


Det går att beräkna max 1000 sträckor i en beräkning men det går att göra flera delberäkningar.

För detaljerad informaton hämta manual i pdf-format.