onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Uppdaterad 2017-04-03

Från och med 2010 behövs bara en uppdateringsfil hämtas och placaras där den gamla filen finns.


För licencer köpta före 2005 visas en dialogbox när man statar programmet första gången efter uppdateringen. Där väljer man om man har PC eller nätverkslicens.

Ljudwin - Uppdatering för fri nedladdning. 

Programmen skall kopieras till samma bibliotek som ursprungsprogrammen installerades i.

Licenser före 2005 säljs med Nätverkslås av typ Sentinell. Längd ca 40 mm.

Licenser före 2005 säljs med PC hårdvarulås av typ Sentinell. Längd ca 30 mm

Licenser från 2005 säljs med PC-Net hårdvarulås av typ Sentinell. Längd ca 8 mm eller USB

Licenser från 2010 säljs med PC-Net hårdvarulås av typ Rockey. USB

Nytt för 2010 är att alla licenstyperna har samma beräkningsfil.

Hämta uppdatering av Ljudwin och installera där ljudwin finns.

Hämta Userinfo.exeoch installera där LJUDWIN finns. Nytt program för att redigera för användarfil.

Hämta nya manualen och installera där den gamla manualen finns.

Hämta uppdateringshistorik för tidigare uppdateringar.

Senaste uppdatering.

LJUDWIN ver 1.14

  • Uppdatering för att klara flera upplösningar på skärm.