onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Från och med 2010 behövs bara en uppdateringsfil hämtas och placeras där den gamla filen finns.

För licenser köpta före 2005 visas en dialogbox när man startar programmet första gången efter uppdateringen. Där väljer man om man har PC eller nätverkslicens.

Rotwin - Uppdatering för fri nedladdning. 

Programmen skall kopieras till samma bibliotek som ursprungsprogrammen installerades i.

Licenser före 2005 säljs med Nätverkslås av typ Sentinell. Längd ca 40 mm.

Licenser före 2005 säljs med PC hårdvarulås av typ Sentinell. Längd ca 30 mm.

Licenser från 2005 säljs med PC-Net hårdvarulås av typ Sentinell. Längd ca 8 mm eller USB.

Licenser från 2010 säljs med PC-Net hårdvarulås av typ Rockey. USB

Nytt för 2010 är att alla licenstyperna har samma beräkningsfil.

Hämta uppdatering av Rotwin och installera där Rotwin finns.

Hämta Userinfo.exeoch installera där ROTWIN finns. Nytt program för att redigera för användarfil.

Hämta nya manualen och installera där den gamla manualen finns.

Hämta uppdateringshistorik för tidigare uppdateringar.

Senaste uppdatering

ROTWIN ver 1.12

  • Uppdatering av ytans nummer på delyta på ytans vägg i utskrift.
  • Uppdatering för placering av nummer på ytor i vy av vägg i utskrift.
  • Uppdatering för direkt radering av vägg.
  • Åtgärd av fel när ny fil lästs in och som har färre rum än föregående fil.
  • Avmarkering av "Skriv ut alla rum" när ny fil lästs in.
  • Varning för andra tecken än siffror i indata för ytor och kontrollpunkter.
  • Varning innan data raderas i kontrollpunkter.
  • En utrskriftsknapp både för skrivarval och utskrift.