onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Tappwin - Uppdatering för fri nedladdning. Finns inga för närvarande.

Programmen fungerar endast för installerat licensalternativ (PC eller nätverk). Programmen skall kopieras till samma bibliotek som ursprungsprogrammen installerades i.

Nya licenser från 2010 säljs med PC-Net hårdvarulås av typ Rockey. USB

Hämta Userinfo.exeoch installera där TAPPWIN finns. Nytt program för att redigera för användarfil.

Hämta nya manualen och installera där den gamla manualen finns.