onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

Uppdaterad 2017-04-03

Från och med 2010 behövs bara en uppdateringsfil hämtas och placeras där den gamla filen finns.


För licenser köpta före 2005 visas en dialogbox när man startar programmet första gången efter uppdateringen. Där väljer man om man har PC eller nätverkslicens.

Transwin - Uppdatering för fri nedladdning. 

Programmen skall kopieras till samma bibliotek som ursprungsprogrammen installerades i.

Licenser före 2005 säljs med Nätverkslås av typ Sentinell. Längd ca 40 mm.

Licenser före 2005 säljs med PC hårdvarulås av typ Sentinell. Längd ca 30 mm.

Licenser från 2005 säljs med PC-Net hårdvarulås av typ Sentinell. Längd ca 8 mm eller USB.

Licenser från 2010 säljs med PC-Net hårdvarulås av typ Rockey. USB.

Nytt för 2010 är att alla licenstyperna har samma beräkningsfil.

Hämta uppdatering av Transwin och installera där Transwin finns.

Hämta Userinfo.exeoch installera där TRANSWIN finns. Nytt program för att redigera för användarfil.

Hämta nya manualen och installera där den gamla manualen finns.

Hämta uppdateringshistorik för tidigare uppdateringar.

Senaste uppdatering.

TRANSWIN ver 1.19

  • Uppdaterad för att kunna byta flik vid start av ny beräkning.