onsdata.se © 1995 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

VVSWIN - Uppdatering, ladda ner programmet där det gamla finns.

Hämta nya VVSWIN och installera där den gamla finns.

Hämta nya manualenoch installera där den gamla manualen finns.

Hämta uppdateringshistorik för tidigare uppdateringar.


Senaste uppdatering.

VVSWIN ver 1.13

Uppdatering med kanalsystem Velocuct med "puckel"

Inställning av kanaltyp, isolering mm direkt under kanalberäkningsflik.

Tillägg för tryckfall mmVp/m i rörberäkning